Fritt vilt

Å leve med en kanskje livsvarig sykdom er ikke lett.

Å ikke se syk ut, men allikevel være det er ikke lett.

Å prøve å se frisk ut når du ikke er det er ikke lett.

Å ha en sykdom nederst på rangstigen er ikke lett.

Å måtte møte folks fordommer er ikke lett.

Å måtte forsvare alle valg du tar er ikke lett.

Å få "gode råd" fra friske mennesker som tror de vet mer enn deg er ikke lett.

Å føle man burde ha dårlig samvittighet når man koser seg er ikke lett.

Å få høre at du gjør sykdommen feil er ikke lett.

Å bli spurt om hvorfor du ikke vil bli frisk er ikke lett.

Å føle at folk syns helsa, økonomien og livet ditt skal være en åpen bok er ikke lett.

Å ikke tjene egne penger er ikke lett.

Å si nei når du vil si ja er ikke lett. 

Å ta hensyn til seg selv er ikke lett.

Å ha en dårlig periode etter en god er ikke lett.

Å ha varierende dagsform er ikke lett.

Å ikke ha jobb i smalltalk-settinger er ikke lett.

Å ha hjernetåke er ikke lett.

Å måtte bli tatt hensyn til er ikke lett.

Å bli gjort til et ufrivillig offer er ikke lett.

Å prøve å leve opp til andres forventninger er ikke lett.

Å bli mistenkeliggjort hele tiden er ikke lett.

Å prøve å leve som når du var frisk er ikke lett.

Å leve er ikke lett.